На 27 септември 2022 г. проф. Димо Йорданов навърши 95 години!

Роден е в с. Бабук, Силистренска околия, по времето, когато Южна Добруджа е под румънска власт. Завършва средно образование и Институт за начални учители в гр. Силистра, а през 1951 г. е приет в специалност „Педагогика“ на СУ „Св. Климент Охридски“. След дипломирането си работи като заместник директор и директор на училища в гр. Силистра и гр. Кубрат, както и като инспектор в отдел „Народна просвета“. От 1961 г. е редовен аспирант в Московски държавен университет, където защитава дисертация по инженерна психология. Основната част от кариерата на проф. Димо Йорданов е в специалност „Психология“ на СУ, като е избран за доцент по трудова и инженерна психология, а впоследствие за професор по педагогическа психология. Защитава докторска дисертация на тема  „Теорията на дейността и психологията на обучението“, за която му е присъдена научната степен “ доктор на психологическите науки“. Проф. Димо Йорданов е дългогодишен преподавател по инженерна и педагогическа психология, ръководител на катедра „Социална, трудова и педагогическа психология“, два мандата заместник декан на Философски факултет, както и член на Специализирания научен съвет по Психология към ВАК. След пенсионирането си дълги години всеотдайно работи като преподавател в СУ „Климент Охридски“ и ВСУ „Черноризец Храбър“.

Проф. Йорданов е автор на учебници по педагогическа и инженерна психология, на множество студии и статии, като продължава и до момента активно своята творческа дейност.

За цялостната си преподавателска, изследователска и административна дейност през 2008 г.проф. Димо Йорданов е награден с Почетния знак на СУ със синя лента.

Проф. Димо Йорданов има съществена роля в утвърждаването на специалност „Психология“ и подпомага кариерното развитие на поколения психолози. Той е ценен и уважаван от колегите си за добронамереността и балансираността му в трудни ситуации. Неговата професионална подготовка, житейска мъдрост и готовност да помага са пример за подражание на следващите поколения преподаватели.

Честита 95 годишнина, проф. Йорданов!

Да сте жив и здрав, все така енергичен, позитивен, оптимистичен и с творчески ентусиазъм!

Специалност „Психология“ на СУ „Св. Климент Охридски“