Уважаеми колеги,

С решение на управителния съвет от 15.12.2023г. , асоциираните членове се изваждат от ,,Публичния регистър на психолозите’’, като ще бъде публикуван отделен списък с тях, т.к. регистърът е за придобилите професия ,,Психолог’‘ по надлежния начин, удостоверен с диплома от съответното учебно заведение.

Хубав ден!

УС на ДПРБ