Уважаеми колеги,

в съответствие с Решенията на Общото събрание на ДПБ – ноември 2010 г. в условията за използване на на Информационната система на Дружеството се въвеждат някои промени:

http://www.psychology-bg.org – Официалният интернет-сайт на Дружеството на психолозите в България се обновява и разширява услугите, които ще предоставя на редовните членове на Дружеството, вписани в Публичния регистър на психолозите. Освен публичната си част, достъпна за всички посетители, сайтът PSYCHOLOGY-BG.ORG ще поддържа страници и функции, до които ще имат достъп само членовете на ДПБ, вписани като регистрирани психолози. След актуализация на членството си ще получите указания за това как да използвате достъпа си до тези страници и функции на сайта с уникалния си професионален код и личната ви парола.

BGPsychologyForum – Yahoogroups ще продължи да действа като отворена информационна система на регистрираните членове и приятели на Дружеството на психолозите за обмен и архивиране на важна информация, съобщения и документи. Неограничен достъп след регистрация. Ще се публикуват се само съобщения на членове на Дружеството на психолози, които са внесли членския си внос за 2011 година.

Human_Systems – Yahoogroups е затворена информационна платформа „Човешки системи“ – Звено за управление на проекти и професионални услуги на Дружеството на психолозите – обмен на информация и архиви на сътрудниците в екипите на програмата. Неограничен достъп само след административна регистрация, обменът между потребителите се модерира.

BPS_Boards – Базирана в Yahoogroups закрита, административна информационна система на членовете на управителните органи на ДПБ: Управителния съвет, Комисията по етика, Редакционната колегия, Националния Тест Комитет и Комисиите по EuroPsy Certificate of Psychology на Дружеството на психолозите в България. Достъп само след административнa регистрация.

www.BPS.blog.bg – Страница (Блог) за онлайн публикации на регистрираните членове на Дружеството на психолозите. Публикуват се само авторски текстове (до 10 страници) от членове на Дружеството на психолози, които са внесли членския си внос за 2011 година.

www.facebook.com/drujestvo.bgСтанете приятели на Дружеството на психолозите и следете публикациите ни във Facebook.

За справки и техническа помощ: office@psychology-bg.org 0888 429 730