Конкретизацията в Устав на Проектозакона за дейността на психолозите в Република България, гласуван на Общото събрание на Дружеството 08. 02. 2020 г., от юридическа гледна точка е важно условие за внасянето му в Народното събрание.

ВИЖТЕ ОБОСНОВКА И ПРОЕКТОУСТАВ 2020 г.