ОБОСНОВКА И ПРОЕКТОУСТАВ НА ДПРБ – 2021 г.

Проектоуставът, който предлагаме за обсъждане от широката психологическа аудитория на сайта на Дружеството:

  • е конкретизация на проектозакона, гласуван на Общото събрание на Дружеството 08. 02. 2020 г. и от юридическа гледна точка е важно условие за внасянето на закона в Народното събрание;
  • има за цел да осигури високо качество на изпълнение на психологическите дейности;
  • дава възможност за точна конкретизация в Регистъра на областта на квалификация на правоспособния психолог;
  • е съобразен с правната гледна точка на консултантите ни юристи;
  • съдържа в себе си основните принципи на проектозакона – автономия на отделните професионални направления при определяне стандартите за дейността им;
  • е обогатен и съобразен с опита на многогодишна организаторска дейност в ДПРБ;
  • има за цел да активизира професионалните експерти и специалистите в отделните психологически области за конструктивна работа по повишаване качеството на психологическите дейности;
  • отразява всички допустими поправки на настоящия Устав, отбелязани до момента от вас и включени в новия му вариант;
  • се грижи за интересите на обществото като цяло: както на обекта на психологическа дейност, така и на субекта – правоспособните психолози;
  • не влиза в противоречия с действащите психологически практики, ведомствените правила и разпоредби и законодателство на РБ, а ги подкрепя и утвърждава.

Изпращайте коментарите си на E-mail адрес: office@psychology-bg.org

Управителен съвет на ДПРБ