НАУЧНА ПРОГРАМА И СБОРНИК С ДОКЛАДИ

VI Национален конгрес по психология

София, СУ „Св.Климент Охридски“,

18 – 20 ноември 2011


Уважаеми колеги,

Управителният съвет на Дружеството на психолозите в България (ДПБ) благодари на всички гости и участници в VI-я Национален конгрес по психология – 18-20 ноември 2011 година в СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София.

Програмата на конгреса включваше 2 пленарни заседания с основни доклади, работа в 11 научни секции с представяне на 141 научни доклади и съобщения, над 20 постер-сесии, кръгли маси, работни дискусии и срещи, тренинг семинари, демонстрации и др. Можете да свалите своето копие от научната програма на конгреса оттук:

НАУЧНА ПРОГРАМА НА КОНГРЕСА

НАУЧНИ ДОКЛАДИ И СЪОБЩЕНИЯ ПО СЕКЦИИ И ЗАЛИ

ВАШЕТО КОПИЕ ОТ ПЛАКАТА НА КОНГРЕСА

ВАШЕТО КОПИЕ ОТ СБОРНИКА С НАУЧНИ ДОКЛАДИ – Българско списание по психология, 2011, бр.3-4

Адрес за кореспонденция:

Дружество на психолозите в Република България (ДПБ)

1505 София, ул.”Черковна” 52, ап. 2

E-mail:                         office@psychology-bg.org

Телефони:                              02/843 5854   0888 429730