При невероятна мобилизация, чувство за отговорност и дисциплина успешно приключи работа IX-ят МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ. Над 400 включвания в 6-те Секции, 9-те кръгли маси, уърк шопи, демонстрации, филмов фестивал отбелязаха огромния интерес към форума.

Благодарим на водещите, участниците и гостите, на компютърните специалисти и доброволци, които организираха високото равнище на комуникациите и дадоха възможност на психолозите и психологията в България да докажат себе си.

Конгресът изигра ролята и на програмен форум! Предстои разрешаването на големи задачи, свързани с регулацията на общността. Но ние почувствахме своята солидарност, повярвахме в своята сила, заредихме се с дързост.

На добър час, колеги!

P.S. На участниците в събитието и приятелите на психологията предлагаме свободен достъп до

Сборника резюмета от Конгреса.

Управителен съвета на
Дружеството на психолозите в Република България.