BPS Logo

ПРИЗИВ ЗА ДЕЙСТВИЕ – СЕГА!

Дружеството на психолозите в България (ДПБ) настойчиво призовава всички правителствени структури и отговорни фактори в страната и ЕС да използват капацитета на психолозите и възможностите на психологическата наука и професионална практика за изграждане на ефективна система за превенция, кризисна интервенция и справяне с ефектите на тероризма и рисковете за масова виктимизация на територията на Република България и ЕС. Като член на Европейската федерация на психологическите асоциации (EFPA) ДПБ предприема действия за координация с всички европейски психолози и е на разположение за съгласувани и действени програми за повишаване на готовността на населението за действия в критични ситуации като тези във Франция.

Нужни са спешни и компетентни действия за създаване на мрежа от центрове и екипи на общинско, национално и международно ниво за психосоциална подкрепа на населението и изграждането на капацитет за действие в критични ситуации в съответствие с утвърдените от международната професионална общност на психолозите стандарти и насоки за работа с най-уязвимите групи от населението.

Призоваваме Правителството на Република България да заяви публично, че психосоциалните грижи за българските граждани са с приоритетно значение в мерките за превенция, кризисна интервенция и преодоляване на травмите свързани с тероризма. Психологията като наука и професионална практика следва да бъде ангажирана както при планирането, така и при реализацията на всички неотложни и дългосрочни адекватно обезпечени от държавата действия за овладяване на критичните ситуации и минимизиране на техните негативни ефекти върху психичния статус и психичното здраве на населението.

Каним всички заинтерсовани институции и квалифицирани психолози и психотерапевти в България да ни подкрепят в този призив като регистрират подкрепата си за него чрез SMS или имейл с ДПБ и екипа на секция „Кризисни интервенции“ към ДПБ.

д-р Пламен Димитров
председател на УС на ДПБ

Екип на секция „Кризисни интервенции“ към ДПБ

За контакти: 0888 42 9730 office@psychology-bg.org

Psychological interventions following terrorist attacks