През учебната 2020-2021  година е запазен, както досега, броят на местата държавна поръчка за прием на студенти в магистърска специалност „Психология в сигурността и отбраната“ от професионално направление 3.2. „Психология“ във Военна академия „Г. С. Раковски“. Право да кандидатстват имат желаещи, завършили бакалаври и магистри, които не са учили магистратура по държавна поръчка. Ще бъдат приети 20 студенти държавна поръчка, както и 30 студенти платено обучение. Семестриалната такса за студенти държавна поръчка е 275 лева, а за платено обучение е 600 лв. Срокът за подаване на документите е 4 септември 2020 година.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ПОСЕТИТЕ САЙТА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ