Секция „Обща психология” има специфичен статут между другите Секции на Дружеството на психолозите:

·        На първо място включва всички дипломирани психолози: бакалаври, магистри  и доктори по психология.  Тя е платформа и за тези, които са в началния етап на своето професионално изграждане и  цели да подпомогне тяхното бъдещо профилиране и реализиране.

·        Освен това, в отделни Подсекции на Секция „Обща психология“, за съвместна работа ще бъдат обединени психолозите с изявени интереси и постижения в частни психологически области, невключени в останалите осем Секции: когнитивна, психология на личността, експериментална, психологическо измерване, психология на виртуалния свят и социалните мрежи и др. В този случай, при кандидатстване, посочвайте частната психологическа област, в която работите или желаете да бъдете включени.

Отправяме покана към психолозите, които отговарят на тези изисквания, да кандидатстват в Секция „Обща психология“.

Заявление за кандидатстване ще откриете на страницата на Секцията.
За прием в Секцията кандидатствате само, след като сте станали член на Дружеството!
Имейл: section1@psychology-bg.org

Проф. И. Зиновиева
Проф. С. Джонев