Уважаеми колеги,

Стартира пилотна програма на Секция „Психология на развитието и образованието” за практика под супервизия за училищни психолози, заети в системата на средното образование.

Целта на проекта е да осигури:

  • помощ на училищните психолози в тяхното професионално изграждане след университетското образование,
  • както и изискващата се практика под супервизия за бъдещите кандидати за EuroPsy сертификация.

Кандидатите трябва да са дипломирани психолози или семестриално завършили студенти, които работят в областта на психология на образованието.

Те могат да избират област на супервизия, супервизор, продължителност, форма – индивидуално-присъствено или индивидуално-онлайн.

Типовете супервизионни програми са регламентирани от EuroPsy регулацията:

  • психологът като семестриално завършил студент;
  • психологът – служител на изпитателен срок;
  • психологът – служител на постоянен договор;
  • психологът като самонаемащ се и организиращ собствена супервизия.

За целта, кандидатите трябва да подадат заявление до Дружеството на психолозите – office@psychology-bg.org.

Следва избор на супервизор, сключване на споразумение, внасяне на такса, планиране и провеждане на практиката. Цената на супервизията се определя индивидуално от всеки супервизор.

При финализиране на програмата участниците получават Сертификат от Националната асоциация – ДПРБ за проведена практика под супервизия в дадената област, валиден за присъждане на EuroPsy сертификат.

Секционна Комисия ”Психология на развитието и образованието”

Документи:
Заявление за супервизия на практика
Споразумение между супервизор и супервизиран
Планиране на практиката под супервизия
Компетенции и профилиране на компетенциите
Супервизори – Секция Психология на развитието и образованието