На 20.07.2022 г. почина обичаният и дълбоко уважаван от всички нас колега Тотьо Боев – пенитенциарен психолог и дългогодишен ръководител на „Психологическа лаборатория” при „Главна дирекция за изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието; член на Управителния съвет на Дружеството на психолозите в Република България 2019-2021 г.

Квалификацията си като пенитенциарен психолог той изгражда последователно и постепенно с присъщото му търпение и спокойствие:
Получава бакалавърска степен по „Психология“ и магистратура по „Клинична психология – психоаналитична перспектива“. Обучава се в психиатричните клиники на ВМА, Пирогов и Медицинска академия. Завършва ред допълнителни курсове и квалификации.
Това му носи признание и през 2013 година е издигнат за началник на „Психологическа лаборатория” при „Главна дирекция за изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието.
Открил своето професионално призвание в практическата психология, той се реализира и като изследовател – ръководител е на проект „Повишаване на компетенциите на персонала в психологическия подбор и консултирането“.
Реален принос има към съсловието на психолозите с поемането на отговорностите, произтичащи от избора му за член на Управителния съвет на Дружеството на психолозите 2019-2021 г., отстоявайки съвременните виждания за регулация на професионалната дейност на психолозите.

Поклон пред житейската мъдрост, добротата, човечността и отзивчивостта на прекрасния човек и приятел, който оставя в сърцата ни много болка, но и светъл спомен! Поклон пред мисията му на психолог, който безкористно служи на хората, помага им да намерят верния път в живота, усилено работи и допринася за изграждането на един по-добър свят!

Сбогом, Тотьо!

Опелото ще се състои на 23.07.2022 г. В централните Софийски гробища от 14:50 часа.

От името на УС на ДПРБ