Мисията на „Закона за съсловната организация и професионалната дейност на психолозите“ е
да обединява, не да разделя!

В тази връзка предприемаме организирането на поредица срещи с представителни групи на отделните психологически направления, за да обсъдим техните очаквания и проблеми, нуждаещи се от решение. За тази цел ги призоваваме да се подготвят и отзоват още сега, а при първа възможност да се срещнем, когато условията го позволят, за да излезем с общ проект, който да отразява всички интереси на съсловието и обществото.

За да бъдат разговорите ползотворни, сме открити за потребностите и предложенията, идващи от всички страни,  както и призоваваме за лично запознаване със законопроекта!

Очакваме вашето активно участие!

За закон, който да ни обединява!

Управителен съвет на ДПРБ

МОЛЯ, ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ СЪС ЗАКОНОПРОЕКТА ТУК!