БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ

ПО КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКА ПСИХОТЕРАПИЯ

Софийско Психиатрично Общество

Когнитивно-поведенческа терапия при личностови разстройства

Обучителен семинар и супервизия на случаи

АntonioPinto, Италия

2930януари, 2011

София, зала „Киев”

Парк хотел «Москва»

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

д-р И. Лазарова, тел. 0888737915 ; доц. П. Петкова, тел. 0887505916;

д-р П. Василев, тел. 0887428705 ;  д-р А. Анастасова, тел. 0889802774

Соня Колева, тел. 0898763585; Ивана Генова, тел. 0887975681

e-mail: cogn_ther_bul@abv.bg

*Предварителна програма:

Събота 29.01.11

09:30-10:00     Регистрация

10:00-17:00      „Когнитивно- поведенческа терапия при личностови разстройства – І-ва част” – уъркшоп – Antonio Pinto, Италия

Неделя 30.01.11

09:30-12:00     „Когнитивно- поведенческа терапия при личностови разстройства – ІІ-ра част” – уъркшоп – Antonio Pinto, Италия

12:00 – 14:00  Супервизия на случаи – Antonio Pinto, Италия

(Неоходима е кратка анотация на английски на случаите, които ще бъдат представяни за супервизия )

Такса участие: 100 лв.

(за пълноправни членове на БАКПП и/или СПО, таксата е 90 лв)

*Организационният комитет си запазва правото за допълнителни промени в програмата на семинара, за които ще бъдете своевременно уведомени.

Заявки за участие на посочените адреси и телефони!