Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България,

Скъпи  колеги, абонати и читатели на Българско списание по психология
очакваме Вашите предложения за статии за броевете на Българско списание по психология през 2013 година.
Подробна информация за изискванията за оформянето на предлаганите за публикуване ръкописи ще намерите:
През 2013 г. Българско списание по психология става на 40 години! Ще се радваме, ако ни изпратите обзорни материали за развитието на психологията през този период и за ролята на списанието в научната-изследователската и професионалната ви практика, които да бъдат публикувани в юбилейния брой на списанието в края на годината!
Пламен Димитров
Председател на УС на ДПБ