Във връзка с Проект на Европейската Федерация на Психологическите Асоциации /EFPA/ и Съвета на Европа /Council of Europe/ за уеднаквяване  стандартите за оказване на психосоциална подкрепа при критични събития и изграждането на мрежа за Спешна Психологическа Помощ /СПП/, Секцията по Кризисна интервенция на Дружеството на Психолозите в България и Институт по Човешки фактор ООД, организират на 20.11 – 21.11.2010 г. двудневен първоначален тренинг  „Психосоциална подкрепа при критични събития”.

Това е първият от поредица тренинги в съответствие с Програмата на Секцията по кризисна интервенция към ДПБ за продължаващо обучение на специалисти в тази област.

Тренинга ще се проведе на 20.11.2010 г. събота от 10.00 – 16.30 ч. и на 21.11.20101 г. неделя от 10.00 – 14.30 ч. в гр. София. Мястото ще бъде уточнено допълнително. Цената на тренинга е 120 лв. на човек.

Желаещите да участват е необходимо да изпратят приложената регистрационна форма най-късно до 17.11.2010 г. на e-mail адрес: gdesi@abv.bg.

Изтеглете оттук:  

Покана за участие    

Регистрационен формуляр   

Кратко описание на програмата

За допълнителна информация ни търсете на телефони:  937 14 88, Десислава Георгиева – 0889 35 79 60, Христо Монов 0887628909, Елена Пенчева – 0886 440 981.