Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България! Колеги и приятели!

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в международна научна конференция „Лидерство и развитие на човешките ресурси“, организирана от Университетски център за управление на конфликти и организационни изследвания към Катедра „Социална, организационна, клинична и педагогическа психология“ при Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

За допълнителна информация, моля, вижте прикачения тук файл с Покана за конференцията.

Университетски център за управление на
конфликти и организационни изследвания
Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“,
гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 125, блок 4, каб. 204

Гл.ас. д-р Валерия Витанова
Е-mail: leadership.conference@phls.uni-sofia.bg
Тел.: 02 8005 111, вътр. 290
0888 38 84 22