Национална конференция

ОБРАЗОВАНИЕ И ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ

27 юни, 2008г.
СУ”Климент Охридски”


Организационният комитет на националната конференция по училищна психология на тема “Презентации на добри практики за психично здраве в образованието” кани директори, психолози, педагогически съветници, учители, ученици,, здравни работници, представители на Регионалните инспекторати на МОН, висшите училища, МВР, медиите, духовници да се включат във форума с презентации на свои добри практики за подобряване на психичното здраве в средните общообразователни и висши училища, както и в други институции, работещи с деца. В конференцията могат да участват и всички, които желаят да обогатят опита си без да представят презентации.

Заявки за участие изпращайте на адрес:

e-mail: rachevab@abv.bg

e-mail: azbuki@minedu.government.bg (за Екатерина Костова)

Срок:

· за презентации – 20 май,2008

· за участници – 20 юни,2008 /без такса за участие/

За подробна информация за конференцията:

http://www.ngdek.com/konferencia/index.html