Поканата се отнася само за редовни членове на ДПРБ!
В изпълнение на стратегията на Дружеството на психолозите, от 15 Ноември до 15 Декември 2021 г. стартира кампания по набиране на членове за Секциите на ДПРБ.
След кампанията кандидатстването за членство в Секциите ще бъде перманентно (целогодишно).

Секциите можете да видите на сайта на Дружеството: http://psychology-bg.org/  / Структури / Секции:

 1. Секция: Обща психология
 2. Секция: Спортна психология
 3. Секция: Психология на развитието и образованието
 4. Секция: Здравна и консултативна психология
 5. Секция: Клинична психология и психотерапия
 6. Секция Психосоматика и психоаналитична психология
 7. Секция: Криминална и юридическа психология
 8. Секция: Социална, политическа и етно-психология
 9. Секция: Трудова и организационна психология
 10. Секция: Кризисна интервенция
 11. Клуб: Кино психология

Ако проявявате интерес за членство в някоя Секция и сте член на ДПРБ следвайте следната процедура:

 • Влезте в страницата на Секцията и се запознайте с ръководството на Секцията и вече приетите членове.
 • Прочетете Стандартите на Секцията и вижте дали отговаряте на изискванията за членство.
 • Ако отговорът ви е положителен, изтеглете Заявление за членство в Секцията и го попълнете.
 • Сканирайте документите, с които разполагате и удостоверявате съответствие със Стандартите.
 • Подгответе имейл – представете се и посочете целта на писмото ви. Прикачете заявлението и сканираните (не снимани с телефон) документи към писмото и го изпратете на имейл адреса на Дружеството – office@psychology-bg.org
 • Ще получите отговор на вашата кандидатура след края на кампанията – между 15 Декември до 15 Януари

Не е необходимо да следвате тази процедура, ако вече сте член на Секцията. Моля, изчакайте до 15 януари 2022 г., до свикването на Секционните събрания за утвърждаване на Стандартите, Секционните комисии, Председателите, Членовете и Стратегията на Секцията.

УС на ДПРБ