Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България, скъпи колеги и приятели!

Проект „Дигитален архив на Българско списание по психология“ е инициатива на председателя на УС на ДПБ, д-р Пламен Димитров, която има за цел до края на 2016 г. всички броеве на списанието от създаването му през 1973 година и Сборниците с докладите на Националните конгреси по психология да бъдат свободно достъпни за психолозите и обществеността онлайн в PDF формат.

За да реализираме успешно проекта търсим корпоративни спонсори, а също се обръщаме към колегите да ни предоставят стари броеве на списанието в добро състояние, за да ги сканираме и включим в архива. Към момента тази задача е решена частично –
https://bpspublic.wordpress.com/bps-public…/…/bjop-archives/

Докладите от V-я, VI-я и VII-я Национален конгрес по психология, 2008, 20011 и 2014 г. също са достъпни в онлайн формат в страницата на конгреса: https://ncp2014.wordpress.com/abstracts-papers/

Същото се отнася и до докладите от Първата регионална конференция по психология за страните от югоизточна Европа, София, 2009, които са публикувани на страницата на конференцията: https://rcp2009.wordpress.com/

Колеги и приятели!
Включете се в подкрепа на проекта ни с каквото можете.

Благодаря!

Пламен Димитров, председател на УС на ДПБ