Днес – 13 ноември 2020 г. – беше открит
IX-ят МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ 2020 г.

Пленарен доклад при откриването на конгреса от името на Управителния съвет изнесе проф. С. Джонев – председател на Дружеството на психолозите в Република България.

Поздравителни адреси поднесоха проф. Й. Зографова – директор на Институт за изследване на населението и човека при БАН и деканът на Философски факултет – проф. С. Карабельова – от името на Философски факултета и ректора Софийски университет.