На 26.02.2022 г. в Аулата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ са състоя Отчетно-изборно събрание на Дружеството на прихолозите в Република България.

Отчетен доклад на Управителния съвет  за дейността на ДПРБ през 2021 г. изнесе председателят на Дружеството.

Ревизионната комисия представи доклад за финансовото състояние на Дружеството и за законността на взетите от Управителния съвет през отчитаната година решения.

След направеното обсъждане, докладът и финансовият отчет бяха гласувани и приети от Общото събрание.

Във втората част на събранието бяха номинирани и гласувани новите органи на управление на Дружеството на психолозите. Избрани бяха Управителен съвет, Председател, Етична комисия, Ревизионна комисия и Редколегия на Българско списание по психология:

Управителен съвет:

проф. Сава Джонев
– Председател

Стою Недин
– Зам. председател

проф. Снежана Илиева

проф. Соня Карабельова

проф. Антоанета Христова

проф. Татяна Янчева

проф. Валери Стоянов

Етична комисия:

доц. Людмила Андреева
– Председател

доц. Милена Моцинова-Бръчкова
– Зам. председател

гл. ас. Светлина Колева

гл. ас. Валерия Витанова

проф. Майяна Милчева Митевска-Енчева

доц. Румен Бостанджиев

Емилиян Крумов

Ревизионна комисия:

Сирма Георгиева

Петя Петрова

д-р Румен Рашков

Редколегия:

проф. Георги Карастоянов
– Главен редактор

проф. Йоланда Зографова

проф. Велислава Чавдарова

гл. ас. Вихра Найденова

проф. Пламен Калчев

проф. Енчо Герганов

проф. Ергюл Таир

проф. Калин Гайдаров

проф. Маргарита Бакрачева

доц. Неделчо Стойчев

СТРАТЕГИЯ

  1. Довеждане докрай Секционната организация на Дружеството като ефективно функциониращ, осмислен механизъм, привлекателен за своите членове.
  2. Приемане от Народното събрание на Закон за съсловната организация и професионалната дейност на психолозите.
  3. Сертифициране на български кандидати за EuroPsy диплома по психология.
  4. Чрез Секциите Дружеството да разработи система за организиране на стажове, практики, супервизия, екипи от супервайзъри, продължаващо професионално развитие – като грижа за психолозите след тяхното дипломиране от ВУЗ и на пазара на работната сила.
  5. Рефериране на Българското списание по психология и превръщането му във водещ форум на психологическата периодика у нас.