Уважаеми кандидати  за участие в IX Международен конгрес по психология – 2020 г.,

Тук поместваме списък на кандидатите, допуснати до участие в IX Конгреса, получили положителни рецензии.
Честито за успешното класиране и пожелания за атрактивно и впечатляващо представяне.

Ако сте закъснели с анотацията си, но искате да участвате активно – с доклад, съобщение, постер или форум – можете да кандидатствате по всяко време, но е възможно да не успеем да публикуваме вашата анотация в „Сборника анотации”, който в момента се обработва за печат. Вашият доклад обаче ще може да бъде отпечатан в „Сборника доклади от IX Международен конгрес по психология – 2020 г.” , за който срокът е 15 Януари 2021 г. Стига да получи положителна рецензия.

ОДОБРЕНИТЕ АНОТАЦИИ И УЧАСТНИЦИ – 26. 09. 2020