На 10.12.2021 г. on line в платформата Zoom се проведе Общо събрание на Европейската Федерация на Психологическите Асоциации (EFPA). Присъстваха 29 от 38-те организации-членки – общо 86 участници.

Събранието беше председателствано от Christoph Steinebach – Президент на EFPA.

Една от основните обсъждани теми беше резултатът от 11 годишната работа по внедряването на Националните Присъждащи Комисии (NAC) за EuroPsy и последните одобрени членове – България и Украйна, с които сертифицираните комисии достигат 26 държави. Отчете се по-бавният напредък на Специализираните NAC по отношение на Общите, като досега има само две S-EAC (Специализирани Европейски Присъждащи Комисии), една за психотерапия и един за трудова и организационна психология, както и пилотна фаза за трети Специализиран сертификат по спортна психология. Предложи се и се гласува проект за разработване на EuroPsy сертификат за специалисти по клинична невропсихология.

Подчертаха се усилията за въвеждане на механизми за супервизираната практика, неразделна част от обучението по психология и за развитие на процеса за наблюдение и оценка на непрекъснатото професионално развитие (CPD – Continuing Professional Development).

Rosaleen Mc Elvaney – Председател на EAC за EuroPsy.

Обсъдени и гласувани бяха три кандидатури за асоциирано членство:

  • The European Health Psychology Society (EHPS) – Европейската Здравна Психологическа Асоциация.
  • The European Society of Psychology Learning and Teaching (ESPLAT) – Европейската Асоциация за Обучение и Преподаване на Психология.
  • The European Association of Clinical Psychology and Psychological Treatment (EACLIPT) – Европейската Асоциация по Клинична Психология и Психологическо Лечение EACLIPT.

Беше изнесена информация от домакините за подготовката на предстоящия 17 Европейски Конгрес по Психология в Любляна, Словения – 5-8 юли 2022 г.

Представени бяха три кандидатури за домакинство на Европейския Конгрес по Психология (ECP) – 2025 г.:  Кипър, Чехия, Швейцария. При гласуването най-много гласове събра крайморският град Пафос – Кипър, където ще се проведе ECP-2025.

Следващото Общо събрание на EFPA – 20 юни 2022 г.

ПОДРОБНОСТИ В DROPBOX