„За единство на теория и практика!”

Общото събрание на Дружеството на психолозите в Република България, състояло се на 18.09.2021 г.,  приключи своята работа с приемането на два важни документа: Устав и Стратегия за дейността на Дружеството през 2021 г.

Устав, който да утвърди и да разгърне Секционната структура в работата на организацията, да събере за съвместно професионално общуване психолозите с общи интереси, да ги представи пред обществото в пълния им капацитет и да осигури най-високо равнище на психологическа помощ за нуждаещите се;

– и Стратегия, която да отъпче пътя към две важни цели:

  • приемане на „Закон за съсловната организация и професионалната дейност на психолозите”;
  • учредяване на българска „Национална присъждаща комисия” (NAC) за EuroPsy сертификация към Европейската федерация на психологическите асоциации (EFPA).

Това са посланията на Дружеството към всички психолози в страната и ангажиментът му към съсловието и психологията в България.

Управителен съвет