Уважаеми колеги-психолози, членове на ДПРБ!

Във връзка с Общо отчетно събрание на Дружеството на психолозите в Република България за 2020 г., насрочено за 18.09.2021 г. от 10:00 часа в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски” ви напомняме, че на сайта на ДПРБ можете да се запознаете с ДНЕВНИЯ РЕД, ОТЧЕТНИЯ ДОКЛА ЗА 2020 г., ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ – 2020 г. и ПРОМЕНИТЕ В ПРОЕКТОУСТАВА.

Предвид общата сигурност и безопасност напомняме ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ, които ще ни осигурят – на членовете на Дружеството и на нашите домакини от СУ – спокойна и безпроблемна реализация на събитието. Препоръчваме ви представянето на някой от следните валидни документи за: ваксинация, преболедуване, отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието PCR или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието).

Поради причини от уставен (кворум) и организационен (гласуване) характер няма да е възможно online включване в ОС.

Благодарим ви за разбирането и отзивчивостта!

От името на УС на ДПРБ
Проф. С. Джонев
Председател