Първият випуск консултанти по организационно развитие,  мениджмънт и управление на човешките ресурси приключи успешно своето обучение и участниците получиха дипломите си. 

Започна записването за втори випуск, който ще стартира от 01 Октомври 2011 г. – Подробности за условията за участие оттук 

Обхванати бяха 13 модула в обем от 208 часа:

 1. Теория и практика на организационното консултиране, управление на професионалната дейност, маркетинг на консултантските услуги.
 2. Групова динамика и управление на организационната промяна.
 3. Структурно изграждане, управленски системи и организационен инженеринг.
 4. Управленски решения, стратегическо планиране, кризисен мениджмънт.
 5. Диагностика и развитие на организационната култура.
 6. Корпоративно предприемачество – специфика, моделиране, управление.
 7. Изграждане, управление и вдъхновяване на трудови екипи.
 8. Изграждане на информационна система и управление на комуникациите.
 9. Усъвършенстване на търговската система на организацията: водене на бизнес преговори, ефективни продажби, обслужване на клиенти.
 10. Изграждане и управление на комплексна система за мотивация на персонала.
 11. Разрешаване на конфликти и управление при кризи във взаимоотношенията; медиация при разрешаването на конфликти.
 12. Развитие на човешкия капитал – професионален подбор, центрове за оценка и развитие на кадрите, атестационни процедури, кариерно развитие, ефективни тренинг програми.
 13. Умения за коучинг, фасилитация и процесуално консултиране в екип.

 Отзиви след като първите дванадесет участници получиха своите сертификати: „Какво искам да споделя след обучението като цяло?”

 • „Благодаря на Пламен, Сава и цялата група – преживяването бе толкова пъстро, колкото и полезно. Смея да твърдя, че обучението е в пъти по-добро от каквато и да е магистратура.“
 • „Екипът ви е много добър – прекрасно се допълвате. Научих много неща. Харесва ми това, че не пестите усилия и сте готови да давате на другите: знания, опит, подкрепа и т. н. Благодаря и успех!“
„Беше ми много приятно да работя с вас – водещите, както и с всички останали участници в процеса. Получих много положителни емоции и нови знания, получих “know how” и го получих по най-добрия начин. Благодаря ви!“
 • „Един съвет: бъдете все така усърдни и добри в това, което правите и продължете да се вдъхновявате и да бъдете вдъхновители! На този етап мисля, че всичко е на мястото си.“
 • „За тези модули получих много знания, преживявания, контакти с колеги – все неща, които нямаше кой друг да ми даде. Благодаря!Благодаря! Благодаря!“
 • „За мен самата това обучение ми даде свободата да избирам какво да уча, какво да прилагам, даде ми възможност да споделям опит и да импровизирам с нещата, които чух и преживях.“
 • „Сега чувствам себе си като човек, който ще успее да се реализира и да помага на други, за да бъде успешен техният бизнес.“
 • „Частично промених самооценката си и усещането си за успеваемост в реалния свят, т. е. разбрах, че мога да бъда конкурентна извън затворената система, в която работя в момента.“
 • „Тук видях себе си в различни роли, някои от които такива, за каквито се боря. Това несъмнено ми показа, че пътят, който съм избрал за себе си, е единствено правилният за мен. А тази самоувереност е нещо, което не би могло да не ме промени.“
 • „Независимо, че преминах само няколко модула, смятам, че програмата е по-добра от всичко, което се предлага в момента – като замисъл и изпълнение. Преминала съм през пет модула, но имам желание да продължа, така че ще се видим отново и много Ви благодаря!!!“
 • „Определено участието в подобни събития ми се отразява много добре!“
 • „Най-хубавото обаче е изключителният подбор при сформирането на групата – тези хора са прекрасни личности, които могат само да те вдъхновяват да си по-добър, и по-добър. Благодаря за всички прекрасни мигове заедно!“
 • „В днешния ден, освен прекрасното усещане за цялостност на завършеното обучение, остава и малко тъга… Но ние пак ще се срещнем и то като успели OD консултанти.“

Следващият втори випуск:  ще стартира своето обучение  на 01-02 октомври 2011 г. с първи модул на програмата. Тематичното съдържание на програмата е представено подробно в страницата на програмата – Вижте повече.

Подробности и регистрация за участие: оттук

За повече информация вижте сайта на програматаhttp://odservices.wordpress.com, както и сайта на Дружеството на психолозите  в България – www.psychology-bg.org и сайта на NGB-Consulting – www.ngbconsult.com