Уважаеми колеги и приятели,
От началото на септември Организационният и програмният комитет на V-я Национален конгрес по психология започна да публикува ежеседмични съобщения за хода на подготовката, програмата и материалите на конгреса – НКП2008 Актуално.
Предлагаме на вниманието ви НКП2008 Актуално – #2


  • Представяме ви актуална информация за научните доклади и съобщения включени в научната програма на 11 сецкции на V-я Национален конгрес по психология – 31 октомври – 2 ноември 2008 година. Представените в приложения списък доклади и съобщения ще бъдат включени и в Сборника на конгреса. Изтеглете списъка като PDF файл оттук -> ncp2008-dokladi-po-sekcii
  • Обръщаме се към авторите на доклади и съобщения с напомняне да подготвят свои презентации на  PowerPoint – Регламентът предвижда 10 минути за презентация на докладите и съобщенията, и 5 минути за обсъждания.

  • Ако желаете да вземете участие в конгреса със самостоятелно подготвен постер, изложба/шанд на материали и литература, демонстрация на методики, моля пишете ни, за да уточним техническите параметри на тези форми на участие. Ако сте издали свои монографии и студии в периода след 2005 година и искате те да бъдат представени и продавани по време на конгреса, моля да поканите своя издател да се вклюви в рограмата на конгреса. Моля да ни се обадите, за да обсъдим административните и финансови параметри на тази форма на участие в конгреса.
  • Подробности за окончателната програма на конгреса ще бъдат публикувани в страницата му на 26 септември – http://ncp2008.wordpress.com
Моля, разпространете информацията сред колегите си, които биха искали да вземат участие в Конгреса.