На 25.05.2022 г. в гр. Сливен се проведе учредително събрание на Регионален клон – Сливен на Дружеството на психолозите в Република България. На събранието присъстваха 14 психолози от града, които единодушно изразиха желание да създадат клон към Дружеството на психолозите, да станат негови членове-учредители и в който да привлекат колегите си от региона за активно професионално общуване.
Гости на събранието:
Проф. Сава Джонев – председател на Дружеството на психолозите в Република България;
Г-н Стою Недин – зам.-председател на Дружеството.

.

Дневен ред:

 1. Учредяване на клон към ДПРБ – Сливен:
  • Избор на координатор на Регионален клон – Сливен;
  • Избор на протоколчик;
  • Избор на секретар;
  • Набелязване на стратегия за работа на клона.
 1. Функции на клоновете на ДПРБ в ситуацията на регулирана професия.
 2. EuroPsy сертификацията – условия за кандидатстване и процедура.
 3. Значение на интервизията в практиката на психолозите. Организиране, методически насоки и супервизия на процесите.

Вижте още: