Уважаеми ползватели на Регистъра на психолозите!

Запознайте се с новия дизайн на РЕГИСТЪРА на редовните и асоциираните за 2022-2023 г. членове на Дружеството на психолозите в Република България.

Достатъчно е в началната страница на Регистъра с бутона „Търсене” да посочите името на психолога или категорията, която ви интересува, за да получите извадка от специалисти със съответните атрибути.

Всеки член ще запази досегашния си регистрационен код, но модифициран. Получава 6-цифрен код: като последните цифри са старият му регистрационен номер; първата е „1” – за редовните членове и „2” – за асоциираните; междинните цифри са нули. Така се съхранява критерият, че по-малките номера съответстват на по-ранно членство, а по-големите на по-късно.

Вие можете да запазите Вашия досегашен професионален профил непроменен, както е в момента, но можете да го прецизирате или допълните с все още неотразената за Вас информация, като попълните ново ЗАЯВЛЕНИЕ, представите необходимите документи и подпишете съдържащата се в Заявлението Декларация за съгласие, коя част от тези данни да бъде публикувана. Не разчитайте, че сте ни изпращали тази информация по-рано. Създава се нов архив, необходима е актуална информация за вас и подписана декларацията в Заявлението за съгласие кои данни за вас да бъдат публикувани.

Изработването на Регистъра е продължителен процес на събиране на информация, обработка, въвеждане  и публикуване и ще изисква търпение. Моля, сигнализирайте за всякакви проблем, неточности, необходими корекции, нова информация, за да бъдат отразявани своевременно.

УС на ДПРБ