Предлагаме на вниманието ви НКП2008 Актуално – #6

По време на V-я Национален конгрес по психология – 31 октомври – 2 ноември 2008 година на щандовете на Книжарница „ПАРАДИГМА“ в СУ „Св. Климент Охридски“ ще намерите книги и списания в областта на психологията. По време на конгреса в книжарницата ще можете да закупите броевете на БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ излезли след Националния конгрес по психология,2005 на преференциална цена – 3 лв. за брой
Напомняме на всички автори на доклади и съобщения да подготвят свои презентации на  PowerPoint – Регламентът предвижда 10 минути за презентация на докладите и съобщенията, и 5 минути за обсъждания. Моля, изпратете ни презентациите си по е-поща до 26 октомври на адрес: office@psychology-bg.org за да ги тестваме и подредим по реда на представянето им в научните секции.
Ако желаете да вземете участие в конгреса със самостоятелно подготвен постер, изложба/шанд на материали и литература, демонстрация на методики, моля пишете ни, за да уточним техническите параметри на тези форми на участие.
Ако сте издали свои монографии и студии в периода след 2005 година и искате те да бъдат представени и продавани по време на конгреса, моля да поканите своя издател да се включи в програмата на конгреса. Моля да ни се обадите, за да обсъдим административните и финансови параметри на тази форма на участие в конгреса.
Моля, разпространете информацията сред колегите си, които биха искали да вземат участие в Конгреса.

Очакваме ви!  Да превърнем конгреса на психолозите в полезно и вълнуващо събитие за всички участници и гости!
Пламен Димитров
Председател на Организационния комитет