Предлагаме на вниманието ви НКП2008 Актуално – #4


  • Представяме ви в прикачени файлове плаката и официалната научна програма на V-я Национален конгрес по психология – 31 октомври – 2 ноември 2008 година.

  1. Финализирана научна програма – >ncp2008_programa
  2. Свалете електронна версия на плаката на конгреса ->plakat
  • Всички желаещи да получат и разпространят плаката на конгреса, моля да ни изпратят точен адрес за доставка, получател, количество на плакатите. Моля, изпратете ни е-мейл с тези детайли, за да ви изпратим по куриер нужните количества плакати за разпространение преди начaлото на конгреса.
  • Обръщаме се отново към всички автори на доклади и съобщения с напомняне да подготвят свои презентации на  PowerPoint – Регламентът предвижда 10 минути за презентация на докладите и съобщенията, и 5 минути за обсъждания.