Предлагаме на вниманието ви НКП2008 Актуално – #3


  • Представяме ви актуална информация за научната програма на V-я Национален конгрес по психология – 31 октомври – 2 ноември 2008 година:  Изтеглете оттук -> ncp2008_programa
  • Обръщаме се към авторите на доклади и съобщения с напомняне да подготвят свои презентации на  PowerPoint – Регламентът предвижда 10 минути за презентация на докладите и съобщенията, и 5 минути за обсъждания. Окончателният списък на рецензираните и включени в Сборника на конгреса научни доклади можете да изтеглите оттук -> ncp2008-dokladi-po-sekcii
  • Ако не сте изпратили още заявката си за участие в конгреса, можете да го направите сега като попълните приложената форма.
  • Ако желаете да вземете участие в конгреса със самостоятелно подготвен постер, изложба/шанд на материали и литература, демонстрация на методики, моля пишете ни, за да уточним техническите параметри на тези форми на участие.
  • Ако сте издали свои монографии и студии в периода след 2005 година и искате те да бъдат представени и продавани по време на конгреса, моля да поканите своя издател да се вклюви в рограмата на конгреса. Моля да ни се обадите, за да обсъдим административните и финансови параметри на тази форма на участие в конгреса.
  • Моля, разпространете информацията сред колегите си, които биха искали да вземат участие в Конгреса.


Очакваме ви!  Да превърнем конгреса на психолозите в полезно и вълнуващо събитие за всички участници и гости!
Пламен Димитров
Председател на Организационния комитет