Организационният и програмният комитет на V-я Национален конгрес по психология започва да публикува ежеседмични съобщения за хода на подготовката, програмата и материалите на конгреса – НКП2008 Актуално.

Предлагаме на вниманието ви НКП2008 Актуално – #1


Представяме ви актуална информация за таксите за участие в V-я Национален конгрес по психология – 31 октомври – 2 ноември 2008 година. Обърнете внимание, че ранното внасяне на таксата до 1 октомври 2008 година, може да ви спести средства.

  • Таксата участие включва пропуск за всички сесии и работни семинари/тематични срещи и дискусии, пълен пакет материали (вкл. Сборника с научните доклади и съощения), кафе-паузи и куверт за коктейла на участниците в конгреса:>Такса
  • Ако не сте изпратили още заявката си за участие, можете да го направите сега като попълните приложената форма:> ncp2008-pokana-03
  • Ако желаете да вземете участие в конгреса със самостоятелно подготвен постер, изложба/шанд на материали и литература, демонстрация на методики, моля пишете ни, за да уточним техническите параметри на тези форми на участие
  • Подробности за окончателната програма на конгреса ще бъдат публикувани в страницата му до 26 септември – http://ncp2008.wordpress.com

Моля, разпространете информацията сред колегите си, които биха искали да вземат участие в Конгреса.


Очакваме ви!  Да превърнем конгреса на психолозите в полезно и вълнуващо събитие за всички участници и гости!

Пламен Димитров
Председател на Организационния комитет