Национални научни прояви

Начало/Национални научни прояви
Национални научни прояви2020-03-03T16:33:47+03:00

IX Международен конгрес по психология
13, 14, 15 Ноември 2020
София – СУ „Св. Климент Охридски”

Общото събрание на Дружеството на психолозите в Република България 08. 02. 2020 г. взе решение за организиране на IX Международен конгрес по психология.

Управителният съвет на Дружеството на психолозите в Република България, Организационният и Научният комитет канят всички български психолози и гости от чужбина, за участие в IX-я Международен конгрес по психология. Конгресът има за цел да привлече представители на всички сфери на психологията: професионалисти във ведомства и институции, академични звена, университети и НПО, научни работници, частно практикуващи специалисти, обучаващи се в горните степени на психологичното образование. Заедно да дадем своя принос към психологическата теория и практика.

Добре дошли на Конгреса!

УС на ДПРБ

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

 • Сава Джонев – Председател
 • Красен Фердинандов
 • Милена Емилова Моцинова-Бръчкова
 • Пламен Димитров
 • Росица Георгиева
 • Соня Карабельова
 • Стою Недин
 • Тотю Боев

НАУЧЕН КОМИТЕТ:

 • Антоанета Христова
 • Ваня Матанова
 • Георги Карастоянов
 • Емилия Алексиева
 • Ергюл Таир
 • Ирина Зиновиева
 • Йоланда Зографова
 • Калин Гайдаров
 • Пламен Калчев
 • Росица Георгиева
 • Снежана Илиева
 • Татяна Янчева
СЕКЦИИ, ФОРМИ НА УЧАСТИЕ, ПРОГРАМА2020-03-03T16:18:16+03:00

Регистрация

Регистрация – 13. 11. 2020 г., 9:00 ч.,
Фоайето на Аулата на Софийски университет
„Св. Климент Охридски”

Откриване

Официално откриване на IX Конгрес:
11. 2020 г., 10:00 ч.,
Аулата на Софийски университет
„Св. Климент Охридски”

1) Секция „Обща психология”: (Експериментална психология, Психология  на личностна, Когнитивна психология и др.)

2) Секция „Педагогическа психология”: Детска психология, Психология в сферата на образованието – училищна, деца със СОП и др.

3) Секция „Клинична, здравна и консултативна психология”: Клинична психология, Здравна психология, Специална психология, Консултативна психология и психотерапия.

4) Секция „Криминална и юридическа психология”: Юридическа психология, Пенитенциарна психология, Психология в сферата на обществената безопасност и др.

5) Секция „Социална психология”: Социална, Политическа, Етно-психология и др.

6) Секция „Трудова и организационна психология”: Трудова и организационна психология, Транспортна психология, Спортна психология, Военна психология и др.

Приканваме всички участници в Конгреса, при изпращане на заявките си за участие и анотациите си, да посочват Секцията, към която е ориентирано съдържанието на материалите им.

Време за представяне на докладите – 15 мин.

Секционни и извън-секционни форми на участие

 1. Доклади – до 10 страници;
 2. Съобщения – до 5 страници;
 3. Постер-сесии (размери на постера – формат А1);
 4. Симпозиуми;
 5. Психологическа филмотека;
 6. Семинари;
 7. Кръгли маси;
 8. Други.

Всеки участник в конгреса може да участва с максимум два текста (доклад или съобщение, самостоятелни и/или в съавторство) и до два постера. Приетите след рецензия от програмния и организационния комитет на конгреса научни доклади и съобщения ще бъдат публикувани в официален сборник през май 2021 г

Програмата с един поглед

След 30 септември 2020 г.

КЛЮЧОВИ СРОКОВЕ – ТАКСИ УЧАСТИЕ2020-03-13T14:25:36+03:00

Ключови срокове:

                   Събития:          Краен срок:
Дати за  провеждане на Конгреса 13, 14 и 15 ноември 2020 г.
Представяне на резюмета и анотации 30 юли 2020 г.
Отговор за допускане до участие на Конгреса 30 септември 2020 г.
Отпечатване на приетите резюмета 05 ноември 2020 г.
Представяне на докладите 15 януари 2021 г.
Отпечатване на докладите май 2021 г.

Сроковете са задължителни!

Такса участие – банкова сметка

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОББ
IBAN: BG75UBBS88881000117062
BIC UBBSBGSF

Основание за плащане: Такса участие – 9 КП 2020 г.

 

Участници в конгреса До 30.08.2020 До

15.10. 2020

След 15.10. 2020 и на място
Редовни членове на ДПРБ с внесен членски внос (40 лв.) за 2020 година – вписани в Публичния регистър – 2020, който ще е публикуван в страниците на ДПБ на 15 април 2020 г. (с активно участие в програмата – доклад, уъркшоп и др.) 60 лв. 120 лв. 160 лв.
Чуждестранни участници (ако не са поканени от нас гости), психолози и други участници, които не са редовни членове на ДПРБ за 2020 г. (с активно участие в програмата – доклад, уъркшоп и др.) 100 лв. 160 лв. 200 лв.
Докторанти членове на ДПРБ с внесен членски внос (20 лв.) за 2020 г. (с активно участие в програмата – доклад, уъркшоп и др.) 40 лв. 80 лв. 100 лв.
Докторанти, които не са членове на ДПРБ (с активно участие в програмата – доклад, уъркшоп и др.) 80 лв. 100 лв. 120 лв.
Студенти по психология и пенсионирани колеги, членове на ДПРБ с внесен членски внос (20 лв.) за 2020 г. (с активно участие в програмата – доклад, уъркшоп и др.) 20 лв. 50 лв. 60 лв.
Студенти по психология и пенсионирани колеги, които не са членове на ДПРБ (с активно участие в програмата – доклад, уъркшоп и др.) 30 лв. 70 лв. 80 лв.
Участие с експозиция на самостоятелен изложбен щанд 300 лв. 400 лв. 500 лв.
Участие с експозиция на собствени материали на общ  изложбен щанд или вмъкване в материалите за участниците 100 лв. 150 лв. 200 лв.
Такса слушател 30 лв.

Таксата за участие включва: комплект конгресни материали, Сборник анотации (на книжен носител), 5 кафе паузи, Сборник доклади (на книжен носител), коктейл, сертификат за участие (електронен вариант).

По време на конгреса ще бъдат организирани туристически услуги за желаещите чуждестранни участници:

Настаняване в хотел Best Western Premier Сити 3*, на база нощувка със закуска 88 лв. – единична стая;

100 лв. – двойна стая

„Предконгресна обиколка на София” – 12. 11. 2020 г.

Полудневен тур на София с посещение на Боянска църква, с вкл. транспорт, музейни такси, обяд, професионален екскурзовод на англ. език (цената е валидна при минимум 10 лица)

45 лв.
Такса „Следконгресна обиколка на Пловдив” – 16. 11. 2020 г.

Еднодневен тур до Пловдив, с вкл. музейни такси, обяд, транспорт и професионален екскурзовод на англ. език (цената е валидна при минимум 10 лица)

68 лв.

Адрес за кореспонденция:

Дружество на психолозите в Република България
София – 1606, ул. „Люлин планина” 14, ателие 2
е-поща: office@psychology-bg.org
GSM: 0887 426 394; офис тел: 02/85 10 999

РЕГИСТРАЦИОННА БЛАНКА2020-03-03T16:33:31+03:00
СВАЛИ РЕГИСТРАЦИОННА БЛАНКА
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ И СЪОБЩЕНИЯТА2020-03-03T16:36:39+03:00