Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България(ДПБ),
Уважаеми колеги,
 
Представяме на вниманието Ви няколко основни документа свързани с изработването на единни насоки и международни професионални стандарти за работа на психолозите, психотерапевтите и психиатрите при масови бедствия като земетресението в Хаити.
 
Моля за вашето съдействие при разпространението и адаптацията им в България.
 
Благодаря за времето и подкрепата.
 
д-р Пламен Димитров
Председател на УС на ДПБ