Международна  научна конференция „Лидерство и развитие на човешките ресурси“ 29-30 ноември 2019 г., организирана от Университетски център за управление на конфликти и организационни изследвания към Катедра „Социална, организационна, клинична и педагогическа психология“ при Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.