По инициатива на Постоянната комисия по образованието към Общинска съвет Враца на 28 Октомври 2022 г. се проведе конференция на тема „Подкрепа за нашите деца”. ПРОГРАМА:

Партньори на конференцията: Регионално управление на образованието – Враца; Дружество на психолозите в Република България; Държавна агенция за закрила на детето; Департамент „Психология“, Институт за изследване на населението и човека към Българска Академия на Науките.

Конференцията беше открита от кмета на гр. Враца – г-н Калин Каменов.

Встъпителни думи за ролята на Дружество на психолозите в Република България за организационната и методическата подкрепа на училищните психолози и преподавателите в работата им децата бяха произнесени от председателя на Дружеството проф. дпсн Сава Джонев.

Специални гости на конференцията бяха доц. д-р д-р Диана Бакалова и гл.ас. д-р Екатерина Димитрова от Департамент „Психология“, Институт за изследване на населението и човека към Българска Академия на Науките. В обзорна лекция на тема „Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище“ те запознаха присъстващите психолози, преподаватели и директори на училища със задълбочена методика за справяне с негативните явления в поведението на учениците, разработена от екип учени от Департамент „Психология“.

В следобедните сесии, в четири модула участниците продължиха своята работа в профилирани групи – 4-6, 7-11, 12-16, 17- 19 годишни. Конференцията приключи своята работа с обобщение и заключение за ролята и значението на сътрудничеството със семейството за разрешаване на общите проблеми, възникващи в процеса на възпитание на подрастващите.

На финала на събитието на участниците бяха връчени сертификати за участие в конференцията.

УС на ДПРБ