ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

България, 1606, София, ул. Люлин планина 14, партер

Тел. 02/851 0999   GSM 0887 426 394

Е-поща: office@psychology-bg.org

E-mail форум на членовете на ДПРБ

ОФИЦИАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН КАНАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

ЗА ВРЪЗКА С ВСИЧКИ НЕГОВИ ЧЛЕНОВЕ

Заявете желание за вписване от личния си e-mail адрес на e-mail адрес psychologybg+subscribe@groups.io

Организация с нестопанска цел, регистрирана 1969 г.

BULSTAT(ЕИК): 121628575

БАНКОВИ ДАННИ ЗА ФИНАНСОВИ ОПЕРАЦИИ КЪМ ДПРБ:

ОББ АД, София

IBAN: BG75UBBS88881000117062
BIC UBBSBGSF