Секция „Кризисна интервенция“ към Дружеството на психолозите в България и Институт Човешки Фактор ООД представят на вниманието ви Наръчник за оказване на спешна психологическа помощ на деца в критични събития „КАК ДА ПОДКРЕПИМ ДЕЦАТА“.

Можете да свалите безплатно наръчника оттук (формат PDF) (1,5MB).

Съставители:  Десислава Георгиева, Елена Пенчева и Христо Монов

За контакти: gdesi@abv.bg