Информация – стажове, обучения, квалификация

Информация – стажове, обучения, квалификация2020-10-18T18:45:19+03:00

Семинари по Транзакционен Анализ

Здравейте колеги,

На  17. 10. 2020 г. предстои онлайн семинар в областта на Транзакционния анализ на тема:  Време, сценарий, прокрастинация.

Той е първият, които се провежда у нас от Е. Соболева – транзакционен психотерапевт и обучител, вицепрезидент на Европейската асоциация по Транзакционен анализ.
Предназначен е за психолози, помагащи специалисти и психотерапевти.
Предстоят още   две работни срещи  : „Как да трансформирам своя вътрешен критик“ (12.12.2020) и „Работа с двойки и семейство“ (януари 2021).

Записалите се за първия workshop „Време, сценарий, прокрастинация“ ще имат отстъпка за следващите два: с 20% за втория и 30% за третия.

За повече информация:
https://www.facebook.com/events/360753111633381/
Контакти:
Люба Цанова – +359 887720117
assoc. prof. Silvia Tsvetkova, PhDMedical University-Pleven
Faculy of PharmacyKl. Ohridski Str, 1

tel: 064/ 884 171 gsm: +359 887 517167

Психология в образованието

Уважаеми колеги от ДПБ и практически психолози в образованието,

Ние от Секция „Психология в Образованието“ (сПвО) към Дружеството на Психолозите в България (ДПБ) заедно с Академията за Практическа Психология в Образованието (АППО) имаме удоволствието да Ви информираме и да Ви поканим на: 2-ра СРЕЩА на 8.10.2020 г. от Есенния цикъл на сПвО и АППО.

Тя е посветена на „ВХОДНИТЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ОЦЕНЯВАНИЯ; КОИ са те и ЗАЩО и КАК да ги провеждаме?“

Както е добре известно на работещите в образованието, в началото на всяка учебна година учителите по различните  учебни предмети правят т. н. „Входно равнище“. То е регламентирано от Наредба 11 на МОН от 2016 г. и следва да се извърши през първите 3 седмици от началото на учебната година. За психолозите в образованието обаче няма такова изискване. Това не е добра практика, защото е желателно в началото на учебната година психологът да направи психологически скрийнинг на децата и учениците от училището/ДГ, за да може да идентифицира, както тези от тях, с които има нужда да се работи по различни причини през учебната година, така и да се направят кратки психологически профили на всички в училището/ДГ, за да се прецени с кои от тях какви превентивни или интервенционни общоорганизационни, групови или индивидуални дейности и програми да се извършват. Подобни входни психологически скрийнинги се извършват често в чужбина, както и от отделни  психолози в образованието у нас. За да са масови тези входни скрийнинги е необходимо да са много кратки, групови, но да са надеждни и лесни за използване. Именно такива ние предлагаме от доста години на колегите.

Могат да се правят входни психологически оценявания, основно скрийнинги, по много потенциални проблеми и различни задачи. Ние преценихме, че за повечето колеги интерес и полезност за работата им ще представлява Въведение, а за желаещите колеги и подробно Обучение и предоставяне на пакети от методики, в 5 области:

 1.             Насилие и тормоз в училище.
 2.             Училищна готовност.
 3.             Мотивация на учениците за учене и за училище.
 4.             Стилове и Умения за учене.
 5.             Структура и климат на класа и позитивирането му.

 Общото въведение във входното психологическо оценяване и кратко представяне на съдържанието на пакетите от кратки психологически методики за всяка от тези 5 области ще направим през 2-та среща на 8.10.2020 г. от 18:30 ч.

До края на октомври ще предложим на колегите, които проявяват интерес, 3 специализирани обучения одобрени от МОН и носещи квалификационни кредити по съответните теми с представяне и предоставяне на пакетите от методики по дадената тема (останалите 2 обучения ще са в първата половина на ноември), както следва:

 1.             на 14-15.10. – за Насилие и тормоз в училище;
 2.             на 21-22.10. – за Училищна готовност;
 3.             на 28-29.10. – за Мотивация за учене и за училище.

Тези обучения, за да се получи кредит за тях, ще се провеждат в 8 уч.часа в две вечери по 4 уч.ч. и са с такси.

За участие в срещата на 8.10.2020 е необходима предварителна регистрация като изпратите имейла си, имената и статуса си на имейла на секцията – psihologia_v_obrazovanieto@….  ВАЖНО !  Тъй като лимитът на варианта на Zoom, който използваме е за 100 участника, ще прилагаме правилото FCFS (First Come, First Served).

До скоро,
Панайот Рандев

Психодрама Център Орфеус

Здравейте, колеги,
благодаря за предоставената възможност да ви информирам за предстоящите събития в Психодрама Център Орфеус! –
Група за усъвършенстване на личностовия потенциал – https://www.tarashoeva.com/bg/grupa-za-usavarshenstvane-na-lichnostovia-potentsial/
– Група за Първо ниво на обучение за правоспособност на психодрама асистент – https://www.tarashoeva.com/bg/obuchitelna-grupa-za-psihodrama-asistent/
–  Супервизия на работа с деца, юноши и техните родители Супервизор: д-р Фабиан Блобел – :  https://www.tarashoeva.com/bg/pshichodrama-centyr-orpheus/predstoqshti-sybitia/supervizia-na-psihodrama-s-detsa/ 

Втори уикенд от програмата за обучение „Психодрама за деца по метода на Алфонс Айхингер” с водещ д-р Фабиан Блобел (Германия)

за групата на английски език: 6-8 ноември 2020 г.
за групата с превод на български език: 13-15 ноември 2020 г.

Добре дошли са всички мотивирани за включване в пълноценно обучение, отговарящо на Европейските стандарти!

Поздрави,

д-р Гълъбина Тарашоева, д.м.
Galabina Tarashoeva, MD, Ph. D.,
Director of Psychodrama Center „Orpheus“,
Psychiatric practice „Orpheus“,
member of Board of Directors of IAGP,
founding member of FEPTO, BSPGT, BAP,
member of BPA and BMU

Български институт по зависимости обявява нова група за обучение по мотивационно интервюиране (МИ) –
Базово ниво

Цели на обучението:

 • теоретично запознаване и практикуване на основите на МИ:
 • клиничен стил и основни консултативни умения;
 • разбиране на духа и основните принципи на мотивационното интервюиране.

Протичане:

 • 6 тренинг уикенда, веднъж в месеца;
 • Ролеви игри, видео и аудио демонстрации на реални и симулирани клиенти от практиката в България и свет.

Цена:600 лв. за цялостното бучение

Обучители:

 • Георги Василев – психиатър;
 • Кирил Бозгунов – клиничен психолог.

ПЪРВА СРЕЩА:28‐29 ноември 2020 г.
ЧАС: 10:00‐17:00 ч.
АДРЕС: Ул. Антим I‐ви, 93, ап. 2
КОНТАКТИ: 0883492476– Димитър Неделчев

Какво е Мотивационно интервюиране (МИ)?

МИ е подход, основно базиран върху Клиент–центрираната терапия на Карл Роджърс. МИ, официално се е появило за първи път в статия публикувана в списанието „Поведенческа психотерапия”(BehavioralPsychotherapy) през 1983 година. Това се е случило след като неговият създател Бил Милър – психолог от Университета на Ню Мексико в Албукърки се е опитал да обясни на група норвежки психолози, какво точно прави в лечението на хора с алкохолни проблеми. Днес, минало през няколко редакции МИ си има своята техническа дефиниция и може да се определи като:Колаборативен, клиент‐центриран стил на комуникация със специално внимание, насочено върху говоренето за промяна. То е предназначено да засили личната мотивация и ангажираност към конкретна цел, като извлече и проучи собствените причини за промяната в рамките на атмосферата на приемане и алтруизъм. Това, което отличава МИ е, че то не е просто набор от техники, които се прилагат на клиентите, а си има свой специфичен „дух“. Този „дух“ е контекста, в който се случва колаборацията между клиент и терапевт и в който се използват специфичните техники. Той се изразява с 4 основни компонента: Колаборативност/Партньорство, Безусловно приемане, Алтруизъм и Извличане на мотивация. Първоначално създадено като терапевтичен подход за работа с хора с алкохолни проблеми, МИ бързо разширява сферата си на приложение. Днес то се използва не само в сферата на зависимостите. МИ намира своето място в службите за пробация и изтърпяване на наказания; в центрове за рехабилитация на соматични заболявания, свързани с промяна на поведението; психиатрични клиники и др.

Какви са целите на обучението?

 • Теоретично запознаване и практикуване на основните техники за успешно провеждане на мотивационно интервюиране: целенасочено задаване на отворени въпроси, рефлексивно слушане, даване на подкрепа, правене на обобщения.
 • Разбиране на клиничния стил, духа и основните принципи на мотивационното интервюиране.
 • Усъвършенстване и практическо затвърждаване на умения за емпатично слушане.
 • Разбиране и практикуване на директивните аспекти на МИ – фокусиране върху проблема, извличане и насърчаване на вътрешната мотивация за промяна на клиента.
 • Усвояване на практически умения за работа с резистентни клиенти.
 • Научаване на основните комуникационни поведения на клиента (говорене,насочено към запазване на статуквото и говоренето за промяна) и принципните видове клинично поведение спрямо тях.

За кого е подходящо обучението?

Обучението е подходящо за хора в сферата на помагащите професии: психолози,психиатри, социални работници, лекари, педагози,HR‐и.

Как протича обучението?

 • Теоретична обосновка на структурата и принципите на МИ.
 • Ролеви игри и упражнение в групата.
 • Аудио и видео демонстрации на реални и симулирани клиенти от практиката в България и света

Времетраене и такси:

 • 6 тренинг уикенда, веднъж в месеца от 10‐17 ч.
 • Начало 28‐29 Ноември 2020 г.
 • Цена на обучението –600 лв.‐ Начална такса 100 лв.
 • Всички успешно завършили получават удостоверение за преминатото обучени.

Кои са обучителите?

Д‐р Георги Василев– психиатър с дългогодишен опит в сферата на зависимостите; член на Международната Мрежа на Обучители по Мотивационно Интервюиране (MINT);

Д‐р Кирил Бозгунов– клиничен психолог; член на Международната Мрежа на Обучители по Мотивационно Интервюиране (MINT).Контакти Димитър Неделчев –0883492476;n_dimitur@abv.bgКоординатор на обучителната група

Контакти Димитър Неделчев –0883492476; n_dimitur@abv.bg
Координатор на обучителната група.

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ПО ПСИХОЛОГИЯ ВЪВ ВОЕННА АКАДЕМИЯ – до 04. 09. 2020

През учебната 2020-2021  година е запазен, както досега, броят на местата държавна поръчка за прием на студенти в магистърска специалност „Психология в сигурността и отбраната“ от професионално направление 3.2. „Психология“ във Военна академия „Г. С. Раковски“. Право да кандидатстват имат желаещи, завършили бакалаври и магистри, които не са учили магистратура по държавна поръчка. Ще бъдат приети 20 студенти държавна поръчка, както и 30 студенти платено обучение. Семестриалната такса за студенти държавна поръчка е 275 лева, а за платено обучение е 600 лв. Срокът за подаване на документите е 4 септември 2020 година.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ПОСЕТИТЕ САЙТА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ

НАЦИОНАЛНАТА СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА „ЗА ЖЕНИТЕ В НАУКАТА“

10-ото юбилейно издание на Националната стипендиантска програма „За жените в науката“ на L’Oréal и ЮНЕСКО в България.

И тази година програмата ще предостави три стипендии от по 5000 евро всяка с цел да отдадем заслуженото внимание на българските жени учени и да ги стимулираме да продължават да се занимават с наука. Срокът за кандидатстване за стипендиите е удължен до 30 април 2020 г.

С желание повече български жени учени да научат за конкурса „За жените в науката“ и възможностите, които той предоставя, се обръщам към Вас с молба да ни съдействате в популяризирането му сред дамите докторанти и доктори във Вашата институция в сферата на природните науки.

Изпращам повече информация за програмата и критериите за кандидатстване. Можете да посетите и официалната страница на конкурса:  https://www.zajenitevnaukata.bg/, или да се свържете с нас на: press@m3bg.com

Ще сме изключително благодарни, ако разпространите информацията до възможно най-голям брой жени учени и да публикувате подробности за „За жените в науката“ в официалния уебсайт и комуникационни канали на институцията Ви.

Вярвам, че с общи усилия ще стимулираме българските жени учени да кандидатстват по програмата и да продължат да се развиват в научната сфера в България.

Благодаря Ви предварително за подкрепата и съдействието!

С уважение,

Ася Минкова

M3 Communications Group, Inc.

Координатор на програмата За жените в науката“ за България

Стипендиите се връчват на трима докторанти или учени, завършили докторска степен и занимаващи се с научни изследвания в областта на естествените науки. За естествени науки се считат: химия, математика, медицина, геофизика, химична физика, биофизика, биохимия, геохимия, астрохимия, астрономия, астрофизика, физика, механика, биология, геология, география, хидрология, метеорология, физична география и океанография. Проекти, които са комбинация от естествени науки или са свързани с научните области, изброени по-горе, също ще бъдат приемани.

Go to Top