„Българско списание по психология – 2020 г.”

1. Редовните членове на Дружеството за 2020 г., които желаят да получат „Българско списание по психология – 2020 г.”, следва да ни предоставят  по e-mail ИМЕ, АДРЕС, ТЕЛЕФОН,  за да изпратим списанието по Еконт само срещу куриерска такса.

2. За нечленове на Дружеството, желаещи да получат списанието, също са необходими ИМЕ, АДРЕС, ТЕЛЕФОН (по e-mail),  за да им изпратим списанието по Еконт на цена 20 лв. с наложен платеж и куриерска такса.

„Сборник  резюмета” от IX Международен конгрес по психология 2020 г.

  1. Редовните участници в IX Международен конгрес по психология 2020 г., които желаят да получат Сборник резюметата” от IX Конгрес, следва да ни предоставят по e-mail ИМЕ, АДРЕС, ТЕЛЕФОН,  за да им изпратим сборника по Еконт само срещу куриерска такса.
  2. За желаещите да получат сборника неучастници в IX Международен конгрес по психология, също са необходими ИМЕ, АДРЕС, ТЕЛЕФОН (по e-mail),  за да им изпратим сборника по Еконт на цена 20 лв. с наложен платеж и куриерска такса.

N.B. От 01.12.2020 г. на сайта на Дружеството е предоставен свободен достъп до
„Българско списание по психология – 2019 г.”:
– Публикации;
–Архив на списанието.

N.B. Докладите от IX Международен конгрес по психология 2020 г. ще бъдат отпечатани в
„Българско списание по психология – 2021 г.”

ДПРБ