Уважаеми абонати и читатели на Българско списание по психология !
Драги автори и колеги!

Излязоха от печат БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2009 (бр.3-4) и БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2010 (бр.1-4) , в които са публикувани НАУЧНИТЕ ДОКЛАДИ ОТ РЕГИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПСИХОЛОГИЯ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА – София, 2009 година – CONFERENCE PAPERS OF THE SOUTH-EAST EUROPEAN REGIONAL CONFERENCE OF PSYCHOLOGY – Sofia, 2009 – Part I (RCP2009.wordpress.com).

Съдържанието на БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2009 (бр.3-4) можете да свалите и разгледате оттук.

Съдържанието на БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2010 (бр.1-4) можете да свалите и разгледате оттук.

В двата тома с общ обем над 1500 страница са представени доклади от различните научни форуми на конференцията – пленарни доклади, доклади и постери от научните симпозиуми, работни публикации от семинари, тренинги и кръгли маси.

Каним авторите на доклади, включени в списанието и абонатите на списанието за 2009 година да се свържат с нас на телефон 0888 429 730 за координация на предаването на техните лични екземпляри. За допълнителни поръчки на количества, моля, изпратете писмена заявка на office@psychology-bg.org

Единичната цена на брой 2009(3-4) (550 стр.) е 55 лева.

Единичната цена на брой 2010 (1-4) (910 стр.) е 85 лева.

Всички регистрирани участници в Регионалната конференция по психология – София, 2009 с публикувани д0клади имат право на 1 безплатен екземпляр от докладите, който могат да получат в офиса на Дружеството на психолозите в България, София, ул. Черковна 52, ап.2 или да получат след предварителна заявка по пощата ( с наложен платеж). Пишете ни на адрес: office@psychology-bg.org

До края на Европейския конгрес по психология – Истанбул, 2011 г. (www.ecp2011.org) БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2009 (бр.3-4) и  2010(бр.1-4) ще се разпространява на конгресния щанд на Международната асоциация по приложна психология (IAAP) в Истанбул

Сърдечна благодарност на всички, които направиха възможно работата на тази уникална за страната и региона РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПСИХОЛОГИЯ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА –  SOUTH-EAST EUROPEAN REGIONAL CONFERENCE OF PSYCHOLOGY – Sofia, 2009 – Part II (RCP2009.wordpress.com) да бъде отразена в БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ по този безпрецедентен начин.

Подготовката, редактирането,отпечатването и разпространението на тези два тома на списанието в пълен обем от 1500 страници (стана възможно благодарение на щедрото спонсорство  на председателя на програмния комитет на конференцията – проф.дпсн Сава Джонев и председателя на организационния комитет на конференцията – д-р Пламен Димитров, които допринесоха с лично дарение в размер от 15000 лева към бюджета на списанието.

Очакваме ви на следващата Регионална конференция по психология, която ще се проведе на Бахамските острови.

д-р Пламен Димитров

Председател на организационния комитет на SEE RCP2009 и специален редактор на издадените от Издателство ИЗТОК-ЗАПАД: БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2009 (бр.3-4) и БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2010 (бр.1-4)

journal@psychology-bg.org