131 доклада от IX Международен конгрес по психология 2020 г.:

  • кн. 1 – доклади от Секция 1 „Обща психология”;
  • кн. 2 – доклади от Секция 2 „Психология на развитието”;
  • кн. 3 – доклади от Секция 3 „Клинична, здравна и консултативна психология” и Секция 4 „Криминална и юридическа психология”;
  • кн. 4 – доклади от Секция 5 „Социална психология” и Секция 6 „Трудова и организационна психология”.

Всички участници с доклади на Конгреса получават незабавно списанието в pdf-формат – безплатно.

Всички членове на ДПРБ могат да поръчат списанието на имейл-адреса на ДПРБ (office@psychology-bg.org) в pdf-формат – безплатно.

Участници с доклади на Конгреса и членовете на ДПРБ, желаещи да получат списанието на книжен носител по Еконт, следва да изпратят имейл на адреса на Дружеството (office@psychology-bg.org) с поръчката си: книжка/и № и бройка, три имена, адрес за доставка, имейл и телефон за връзка с куриера. Куриерската такса е за сметка на получателя и наложен платеж 10 лв. за всяка книжка (половината от себестойността на една книжка).

За външни читатели на списанието цената на една книжка (в pdf-формат или на книжен носител) ще се предоставя по себестойност – 20 лв. (и внесена сума по банка или поръчка по Еконт с наложен платеж). Данните за банковата сметка и имейла на ДПРБ могат да се открият на сайта на Дружеството, на всяка страница в долния десен ъгъл.

Като благодарим на авторите, на редколегията и рецензентите, на водещите на Секции на Конгреса за отговорността, дисциплината и отдадеността, затваряме тази страница от историята на ДПРБ.

От името на УС
Проф. С. Джонев
Председател на ДПРБ