За подготовка на докладите за отпечатване в „Българско списание по психология 2021“ се прилагат „Указания за оформянето докладите от IX Конгрес по психология“. Текстовете, следва да бъдат изпратени на E-mail адреса на Дружеството – office@psychology-bg.org – до 15 януари 2021 г. Срокът е абсолютно наложителен, предвид технологичното време за рецензиране, редактиране и отпечатване. Получените след тази дата ръкописи няма да могат да бъдат обработвани и публикувани!

УКАЗАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕТО ДОКЛАДИТЕ ОТ IX КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ

Срокове за синхронизация работата на различните екипи по публикуване на Вашия доклад:

  • До 15 януари 2021 г. – получаване текстовете на докладите по електронната поща на адреса на Дружеството –  office@psychology-bg.org – и предаването им на водещите на Секциите за разпределяне за рецензиране.
  • 16 януари – 15 февруари 2021 г. – рецензиране на докладите.
  • 16 февруари – 28 февруари 2021 г. – довършване корекциите, препоръчани от рецензиите на спорните доклади.
  • 1 март 2021 г. – 30 април 2021 г. – редакция на текстовете и подготовка на книжното тяло.
  • 1 май – 15 май 2021 г. – отпечатване.