На 08.04.2021 г. се състоя заседание на Секция „Трудова и организационна психология“ към ДПРБ.

Дневен ред:

  1. Обсъждане на целите, насоките и дейностите на секция „Трудова и организационна психология“.
  2. Обсъждане на структурата на Секцията – Секционна комисия, Етична комисия:
    – Предложения за структура и за избор на членове.
  3. Стандарти за работата на трудовите и организационните психолози – нормативна рамка, критерии и определяне на работни групи.
  4. Комуникационна стратегия и дейности за привличане на членове на секцията.

СЕКЦИОННА КОМИСИЯ

Снежана Илиева – председател

Валери Стоянов

Татяна Янчева

Елена Алтимирска

Анелия Горгорова

Ивайло Илиев

Ирина Топузова – секретар на секцията

ЕТИЧНА КОМИСИЯ

Ергюл Таир

Велислава Чавдарова

Александър Пожарлиев

Емилиян Крумов

Миряна Станчева