Дружеството на психолозите в Република България (ДПРБ) е основано на 5 май 1969 г. като професионална, неправителствена и неполитическа организация, която обединява най-многобройната общност от висококвалифицирани български психолози, които работят във всички области на психологическата наука и професионална практика. Дружеството на психолозите в Република България е национално представителен член на най-големите международни организации – Световният съюз на психолозите (IUPsyS), Международната асоциация по приложна психология (IAAP) и Европейската федерация на психологическите асоциации (EFPA).

Мисията на Дружеството на психолозите в Република България е да е отговорната професионална общност на българските психолози в служба на хората, науката и развитието. От 2008 г. Дружеството администрира Публичния регистър на психолозите в България и Националния регистър на психологическите тестове, грижи се за продължаващото през целия живот професионално развитие на своите членове и за прилагането на Кодекса за професионална етика на психолозите и Международните и националните стандарти за добра научно-изследователска и професионална практика.

Членството в Дружеството на психолозите в Република България е израз на професионална квалификация и отговорност за всеки български психолог и гаранция за качество на предлаганите на българското общество научни продукти и професионални психологически услуги.

Дружеството на психолозите в Република България има свои регионални клонове в цялата страна – Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе и Стара Загора.

Българското списание по психология (ISSN 0861-7813) като едно от водещите научни списания по психология е официалното двуезично издание на Дружеството на психолозите от 1973 г. Дружеството организира на всеки три години Национален конгрес по психология.

Страницата на Дружеството на психолозите в Република България непрекъснато се актуализира, отчитайки вашите потребности и очаквания. Освен тук, можете да научите за психологията и психолозите в България и в социалните мрежи – Фейсбук страницата на ДПРБ е често посещавана както от професионалните психолози, така и от всички, които се интересуват и нуждаят от психологията в ежедневието си.

Следете редовно публикациите ни и ни изпращайте въпросите, предложенията и коментарите си на office@psychology-bg.org