Дружеството на психолозите в Република България е нестопанска организация, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). ДПРБ не получава държавни субсидии и не генерира, и не разпределя печалба. За реализацията на мисията си и множеството си програми и функции ДПРБ разчита на събирания от членовете на организацията членски внос, на външното съфинансиране по целеви проекти и спонсорството от подкрепящи съществуването, мисията и работата на ДПРБ граждани, програми и организации.

Има няколко конкретни начина, по които можете да подпомогнете дейността и развитието на ДПРБ – още сега. Като:

  • направите финансово или имуществено дарение, което да използваме за реализацията на мисията и проектите на ДПРБ;

  • поемате разходите за конкретни аспекти от дейността ни (например: национални кампании, изследвания, наеми зали, пътувания, научни конгреси и конференции, издаване на научна литература);

  • станете рекламодател и/или спонсор на Българско списание по психология и Националния конгрес по психология;

  • станете наши клиенти за реализация на финансирани от вас програми и дейности в области, в които имате нужда от наши експерти;

  • станете доброволец на ДПБ, който дарява безвъзмездно труд и време – както в своята професионална област, така и за дейности и в кампании организирани от ДПРБ;

  • станете застъпник, a pro bono консултант и/или популяризирате в практиката си безвъзмездно нашата дейност и организация в обществото, медиите и в сферите, в които имате лично и професионално влияние.

Дружеството на психолозите  е надежден партньор с високи стандарти за отчетност и социална отговорност, което се стреми към намиране на трайни решения на проблемите, по които работи. Имиджът на организацията и членовете ни допринася за общественото доверие и към нашите партньори. Ние се свързваме с личности и институции, които приемат мисията ни; ценят мястото, ролята и възможностите на психологията като наука и професионална практика, които служат на хората, качеството на живота и човешкото развитие; влагат в решението си за партньорство осмислена ангажираност с ценности като: научния мироглед, създаването на условия за развитие на човека и използването на психологическите теории и методи в полза на хората, обществения интерес, науката и развитието им.

Нашата мисия е да сме устойчива и жизнена професионална общност от висококвалифицирани български психолози в служба на хората, науката и развитието. Ако ни подкрепите в реализацията ѝ, то ще бъде в името и за благото на всички.

Нашата стратегия е да срещаме хора с идеи с хора с възможности, които иначе никога не биха се срещнали.

За контакти с ръководството на ДПРБ и допълнителна информация за това, как да си сътрудничим, вижте „КОНТАКТ С НАС”: