Уточнена беше структурата на Секция „Психология на развитието“:

  • Детско-юношески психолог.
  • Психолог в сферата на образованието.
  • Училищен психолог.
  • Включително психолог, работещ с деца със СОП.
  • и др.

Изяснени се, че принадлежността към Секцията добавя към личния профил на психолога-кандидат за позицията „училищен психолог” още един аргумент, още едно, колективно подкрепено от професионалната Секция на съсловната организация, доказателство за качеството на квалификацията му и още един документ в полза на назначаването му.

Посочено беше, че принадлежността към Секцията не е лиценз за работа по този профил, а описание на квалификацията на психолога, получила публичност в Регистъра – работодателят решава психолог с каква регистрация ще избере да назначи на дадена позиция.

Относно стратегията до септември 2021 се взе решение за провеждане на кампания за набиране на членове, отговарящи на стандартите на Секцията:

  • членство в Дружеството;
  • образование;
  • трудова заетост;
  • надграждащо обучение.

ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване за членство в Секция „Психология на развитието“