Търси психолози, които да бъдат включени в база-данни от експерти за подпомагане работата по проект за превенция на насилието в училище.

Във връзка с инициатива на Министерство на образованието и науката, Държавната агенция за закрила на детето и УНИЦЕФ, Дружеството на психолозите в България търси да създаде база-данни от експерти-психолози, които могат да бъдат поканени за участие в проект за превенция на насилието в училище. Допълнителна информация за проекта, условията за избор на експертите и изискванията към кандидатите може да намерите на http://www.psychologybg.org.

Моля изпратете мотивационно писмо, подробна автобиография и две препоръки на електронен адрес: psynet@pc-link.net или на пощенски адрес: град София 1505, ул. «Черковна» №52, ап. 2 в срок до 16.00 часа на 14 юли 2008г.

Само одобрените кандидати ще бъдат уведомени.